Clubreglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alles in goede banen te leiden en elkaars vaarwater te respecteren:

MODELBOUW TEAM HULSHOUT vzw

CLUBREGLEMENT

 

1-Naam van de vereniging : Modelbouw Team Hulshout vzw ofwel afgekort MOTHvzw

2-Het lidgeld dient men jaarlijks te betalen

3-Het lidgeld bedraagt  40,00 per jaar en is geldig voor alle personen ingeschreven op het adres van het

    varende lid mits voorlegging van hun identiteitsbewijs .

4-Het lidgeld dient gestort op de rekening van de vereniging :

    IBAN :   BE41 7390 1657 8210

    Modelbouw team Hulshout vzw

    Vermelding lidgeld jaar , naam en adres

5-Met het betalen van het lidgeld aanvaard men het reglement van de vereniging .

6-Het betreden van het modelbouwterrein , de steigers en het gebruik van de modelbouwvijver gebeurt

    volledig op eigen  risico .

7-Het bestuur , de modelbouwvereniging en de eigenaar van de terreinen kunnen onder geen enkele

    voorwaarde of beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen , diefstal of

    gebeurlijke ongevallen.

8-Het is verboden het modelbouwterrein te betreden indien men onder invloed is van alcohol of drugs .

9-Alle eigendommen van de vereniging en van de terreinen dienen gerespecteerd te worden . Personen die

    van deze gebruik maken moeten eventueel gemaakte schade persoonlijk vergoeden .

10-Het is ten strengste verboden om het water van de vaarvijver te verontreinigen . Het is eveneens verboden

    om vissen uit het water te halen of in te zetten .

11-Alle eventuele gebruikte smeermiddelen moeten milieuvriendelijk zijn .

12-Ontploffings en verbrandingsmotoren zijn verboden

13-Na het varen zorgen alle leden ervoor dat het vaarwater en de terreinen proper worden achtergelaten .

      Eenieder zal zijn eigen afval mee naar huis nemen .

14-Het is verboden om dranken en voedsel te verkopen op de terreinen

15-Het is toegelaten te parkeren op de parking van het terrein . Dit gebeurt volledig op eigen risico

16-Tegen een borg van 20,00 kan men een sleutel verkrijgen van de inrijpoort . Eenieder die gebruik maakt

     van de parking zal er voor zorgen dat deze steeds word afgesloten bij vertrek . Bij misbruik of niet

     afsluiten van de poort dient men zijn sleutel terug te bezorgen aan het bestuur . Er word maximum 1

     sleutel per betalend lid (dus ook n per gezin met meerdere leden) voorzien

17-Tegen een borg van 20,00 kan men een sleutel verkrijgen van de berging . Eenieder die gebruik maakt

     van de berging zal er voor zorgen dat deze steeds word afgesloten bij vertrek . Bij misbruik of niet

     afsluiten van de berging dient men zijn sleutel terug te bezorgen aan het bestuur . Er word maximum 1

      sleutel per betalend lid (dus ook n per gezin met meerdere leden) voorzien .De persoon die de berging

      afsluit zorgt er tevens voor dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit word afgezet .

18-Alle leden dienen in orde te zijn met de wetgeving en de reglementering op zendtoestellen . Indien bij een

     controle een of meerdere inbreuken worden vastgesteld , zal de vereniging , het bestuur en de eigenaar van

     de terreinen hier niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden .De persoon of personen waarbij de

      inbreuken worden vastgesteld , dragen de volledige verantwoordelijkheid van deze , alsook alle kosten en

      eventuele vervolgingen vallen ten laste van de overtreder.

19-Het gebruik van de 35Mhz is verboden wegens de nabijheid van een modelvliegveld

20-Het is verboden aan minderjarigen om het terrein te betreden zonder begeleiding van een volwassen

      persoon. 

21-Het varen met zeer snelle boten en speedboten is verboden.

22-Bij het gebruik van de boot , of andere werken op het water ,  is men verplicht om de reddingsvesten te

     gebruiken.

23-Bij het niet naleven van dit reglement of bij wangedrag is het mogelijk dat het voltallige dagelijks bestuur

     de persoon of personen in kwestie de toegang tot de vereniging en de terreinen ontzegd zonder teruggave

     van enige lidgelden of tegoeden .  

 

 

Terug