Verslag vergadering MoTH                26 augustus 2010

Aanwezig: Ronny Broeckx, Glen Vanderheyden, Yves De Becker

Verslaggever: Yves De Becker

 

Ronny overloopt de brief die op 23 augustus naar de burgemeester is verstuurd.

Met de brief werd nog eens een volledig dossier overgemaakt aan het gemeentebestuur omtrend de aanlag van het vaarwater.

Overlopen van de verschillende plannen en voorstellen. Voor- en nadelen van een aantal voorstellen worden besproken. Ook deze documenten werden naar het gemeentebestuur verstuurd.

 

Uiteindelijke plan dat door het clubbestuur weerhouden werd is dat met de rechthoekige vaarvijver nabij de parkings.

Ook financieel blijkt dit de beste oplossing te zijn.

 

Overlopen van het reglement.

Andere bestuursleden gaan akkoord met het reglement zoals het nu bestaat.

Het reglement zal nog aangepast en uitgebreid worden van zodra de vaarzone

uitgevoerd wordt en zal kunnen gebruikt worden door de leden.

 

Ronny zal zorgen dat Glen en Yves de nodige documenten in copy krijgen.

 

Terug